Ny och begagnad ultraljudsutrustning

Ultraljud och därmed ultraljudsutrustning är ett viktigt verktyg när en läkare vill skapa sig en bild av vad som händer inne i kroppen, till exempel i samband med fosterdiagnostik, upptäckt av cancertumörerurologi och undersökning av muskler och leder.

Inom sjukgymnastik används ultraljud för att behandla inflammation och ta bort kalkavlagringar  i senor och muskler. Fokuserat ultraljud används också av njurstenkrossare (lithotriptors) som pulveriserar njur- eller gallsten, varvid kirurgi kan undvikas.

Med en endoskopisk ultraljudsundersökning kan kontroller göras för cancer i matstrupe, mage, gallsystem, bukspottkörtel, lunga och ändtarm. En sådan undersökning utförs genom att föra in en lång tub genom halsen för att skanna hela vägen ner – därefter kan man se om det finns risk för ovannämnda sjukdomar, eller om de redan har brutit ut.

Ultraljud används för att skanna de inre organen. Ljudet, som inte kan höras av människor, sänds ut från enheten och därefter tillbaka igen som en bild – detta används bl.a till skanningar av livmodern eller fostret.

Doppler-ultraljud använder reflekterande ljudvågor för att utvärdera blodflödet och upptäcka passager med låg genomströmning. På så sätt kan man upptäcka potentiella blodproppar.

Applikationen använder sig av de genomströmmande blodcellernas snedvridning av ljudfrekvensen. Detta sker med hjälp av den såkallade dopplereffekten. När ljudet når blodkropparna, kommer den hastighet med vilken ljudet studsar tillbaka på att bero på blodcellernas hastighet. Sålunda kan man göra en indirekt mätning av blodkropparnas hastighet och därmed jämföra flödet i olika delar av kroppen.

Cervius Medical återförsäljer både nya, begagnade och renoverade ultraljudssändare  och sonder i både gynekologi och obstetrik, anestesiologi, kardiologi och muskoskeletala, bindväv (MSK), urologi, vaskulär, pediatrik, neonatal och internmedicin.

Kontakta Cervius Medical för att hjälpa dig att hitta rätt ultraljudsmaskin eller få ett bra pris på den enhet som du har valt att köpa.

Det finns ofta mycket stora besparingar att göra genom att köpa nyare begagnad ultraljudsapparatur. Utrustningen är som regel 1-3 år och har en fullt uppdaterad mjukvara, hårdvaran har testats, enheten är nyligen lackerad och ser ut som ny. Hela sondsystemet är alltså testat och klart för användning vid leverans.

Utrustningen levereras alltid med 3-12 månaders garanti.

Refurbished ultralydsenheder

Below you will find a list of the more commonly requested ultrasound scanners that Cervius Medical can deliver. Special configurations i respect to software, applications and probes can be delivered on demand.

Ny muskuskeletal (MSK) skanner

msk

Kompakt ultraljudsskanner till MSK och därmed lämplig för sjukgymnaster. Skannern Sono Q3 finns i en svart / vit version och med färgdoppler . Priserna är ganska billiga och börjar på 30 000 kr för en ny skanner med en linjär sond och ett års garanti.

Se broschyr!

Sondtester

C10 för testning och desinfektion av TEE sonder

C10 Probetester är en automatiserad enhet som mäter elektriskt läckage från ultraljudssonder under en desinfektionscykel och sköljer sonden efteråt.

Användning av C10 Probetester är ett effektivt sätt att veta att sonden är elektriskt säker att använda på patienten, att det inte finns några skador på ytan som skulle kunna störa funktionen av sonden och också att tillföra säkrare och enklare hantering för personalen genom att minimera exponeringen för desinfektionsmedel.

C10 Probe Tester säkerställer hög kvalitet för en effektiv och användaroberoende repeterbar automatisk process, som gör att personalen kan koncentrera sig på andra uppgifter.

Läs mera på www.probetester.com

probetester-999x999

Refurbished ultralydsenheder fra top brands

ClearVue 350 Ultrasound Machine  /  ClearVue 550 Ultrasound Machine  /  ClearVue 650 Ultrasound System  /  CX30 Portable Ultrasound System  /  CX50 CompactXtreme Ultrasound Machine  /  EnVisor Ultrasound Machine  /  Epiq 5 Ultrasound System  /  Epiq 7 Ultrasound System  /  HD11 Ultrasound Machine  /  HD11 XE Ultrasound Machine  /  HD15 Ultrasound Machine  /  HD3 Ultrasound Machine  /  HD7 Ultrasound Machine  /  HD9 Ultrasound Machine  /  iE33 XMATRIX Ultrasound Machine  /  iU22 xMATRIX Ultrasound Machine

Logiq 3 Ultrasound Machine  /  Logiq 5 Ultrasound Machine  /  Logiq 7 Ultrasound Machine  /  Logiq 9 Ultrasound Machine  /  Logiq e Ultrasound Machine  /  Logiq E9 Ultrasound Machine  /  Logiq P5 Ultrasound Machine  /  Logiq P6 Ultrasound System  /  Logiq S6 Ultrasound Machine  /  Logiq S7 ultrasound system  /  Logiq S8 ultrasound system  /  Venue 40 Ultrasound System  /  Venue 50 Ultrasound System  /  Vivid 7 Ultrasound Machine  /  Vivid e Ultrasound Machine  /  Vivid e9 Ultrasound Machine  /  Vivid i Ultrasound Machine  /  Vivid Q Ultrasound Machine  /  Voluson 730 Ultrasound Machine  /  Voluson E Ultrasound Machine  /  Voluson E8 Ultrasound Machine  /  Voluson-i Ultrasound Machine  /  Vivid e Portable Ultrasound System  /  Vivid S5 Ultrasound System  /  Vivid S6 Ultrasound System  /  Voluson P6 Ultrasound System  /  Voluson P8 Ultrasound System

Siemens ACUSON S2000 Ultrasound Machine  /  Siemens ACUSON X150 Ultrasound Machine  /  Siemens ACUSON X300 Ultrasound Machine  /  Siemens P300  /  Siemens S3000  /  Siemens SONOLINE Antares Ultrasound Machine  /  Siemens SONOLINE G40 Ultrasound Machine

Medison Accuvix A30 Ultrasound Machine  /  Medison Accuvix V10 Ultrasound Machine  /  Medison Accuvix V20 Ultrasound Machine  /  Medison Accuvix XG Ultrasound Machine  /  Medison Accuvix XQ Ultrasound Machine  /  Medison H60 Ultrasound Machine  /  Medison My Sono U5 Ultrasound Machine  /  Medison My Sono U6 Ultrasound Machine  /  Medison SonoAce 8000 EX Ultrasound Machine  /  Medison SonoAce X4 Ultrasound Machine  /  Medison SonoAce X8 Ultrasound Machine

Samsung EKO7 Ultrasound System  /  Samsung HM70A Ultrasound System  /  Samsung PT60A Ultrasound System  /  Samsung PT60A Ultrasound System  /  Samsung R3 Ultrasound System  /  Samsung R7 Ultrasound System  /  Samsung RS80 Ultrasound System  /  Samsung WS80 Ultrasound System

Acuson Cypress Cardiovascular System Ultrasound Machine  /  Acuson S1000 Ultrasound System  /  Acuson SC2000 Cardiovascular System Ultrasound Machine  /  Acuson Sequoia 512 LCD Ultrasound Machine  /  ACUSON X600 Ultrasound System  /  ACUSON X700 Ultrasound System

TE7  /  M9  /  M7  /  Resona 7  /  DC-8  /  DC-70  /  DC-60  /  DC-N3  /  DC-3

Köpa nya och leasing

Försäljning & handel

Köp begagnad utrustning