Cervius Medical är ett danskt företag som grundades 2010. Cervius Medical är återförsäljare av både ny och begagnad medicinsk utrustning av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Kunderna är danska, svenska och norska allmänna och privata sjukhus, laboratorier, praktiserande läkare och tandläkare. Alla drar nytta av ett effektivt sätt att sälja och köpa begagnad medicinsk utrustning, reservdelar och förbrukningsvaror till konkurrenskraftiga priser.

Handel med begagnad medicinsk utrustning bidrar till att förlänga livslängden på utrustningen, skydda miljön och gynna patienter i länder med sämre tillgång till allmän sjukvård. I många västländer förlängs livslängden på befintlig medicinsk utrustning vid inköp av nyare begagnad utrustning bl.a där man önskar fortsätta med nuvarande utrustning för affärs-eller standardiseringsmässiga överväganden.

Cervius Medicals huvudsakliga affärsområde är:

  • Handel med begagnad medicinsk utrustning och reservdelar
  • Handel med ny medicinsk utrustning och förbrukningsvaror
  • Reparation av endoskopiutrustning och ultraljudssonder

Cervius Medical är nordisk distributör för MIDES, Seiler och Dixion.

Dan Kongsted är ägare och chef för  Cervius Medical.

Bilder från NOHO i Köpenhamn där Cervius Medical har kontor.