Cervius Medical bistår allmänna och privata sjukhus, tandkliniker och praktiserande läkare med att köpa och sälja begagnad medicinsk utrustning och reservdelar så förmånligt som möjligt.

Marknaden för begagnad medicinsk utrustning är på snabb uppgång och det finns goda möjligheter att få bra priser för den begagnade men ändå funktionella utrustningen.

På grund av standardiserings- och kvalitetsskäl kan det också finnas ett behov av att skaffa “ny” begagnad utrustning utöver den befintliga utrustningen.

Cervius Medical erbjuder följande tjänster:

 • Inspektion och bedömning av försäljningsmöjligheter och priser för den begagnade utrustningen
 • Erbjudanden på begagnad eller ny medicinsk utrustning
 • Ingående av avtal med försäljare
 • Annonsering och erbjudande av utrustning eller direkt försäljning via egna kontakter
 • Förhandling och dialog med potentiella köpare
 • Ingående av avtal med köpare
 • Platsinspektion av utrustning med köpare före försäljning (köps som den är eller med en månads garanti)
 • Demontering, förberedelse och förpackning av utrustning
 • Hantering av exportdokument  (import och export) för utrustning
 • Transport av utrustning till köparen (lokala importkostnader samt frakt och försäkring på köparens bekostnad)
 • Betalning av utrustning direkt till säljaren innan den hämtas
 • Transport av utrustning  (frakt och försäkring på köparens bekostnad)

Kontakta Cervius Medical för ytterligare information och diskussion om möjligheterna att få bästa möjliga pris för den använda utrustningen eller ta reda på mer om hur ny eller något begagnad utrustning eller reservdelar anskaffas mest förmånligt.

Cervius Medical använder bl.a internationella portaler och partners för att köpa och sälja begagnad medicinsk utrustning eller direktkontakt med köpare och säljare beroende på typ av utrustning.