Cervius Medical bistår offentlige og private sykehus, tannlegeklinikker og praktiserende leger med å kjøpe og selge brukt medisinsk utstyr og reservedeler mest fordelaktig.

Markedet for brukt medisinsk utstyr er raskt stigende, og det er gode muligheter for å få gode priser på brukt, men fortsatt funksjonsdyktig utstyr.

I tillegg kan det av hensyn til standardiserings- og kvalitetsmessige årsaker være behov for å anskaffe “nytt” brukt utstyr som supplement til eksisterende utstyr.

Cervius Medical tilbyr følgende tjenester:

Cervius Medical tilbyr følgende tjenester:

 • Besiktigelse og vurdering av salgsmuligheter og priser for brukt utstyr
 • Tilbud på brukt eller nytt medisinsk utstyr
 • Inngåelse av avtale med selger
 • Annonsering og utbud av utstyret eller direkte salg via egne kontakter
 • Forhandling og dialog med potensielle kjøpere
 • Inngåelse av avtale med kjøper
 • On-site inspeksjon av utstyret med kjøper før salg (kjøpes som det er, eller med en måneds garanti).
 • Avmontering, klargjøring og pakking av utstyret
 • Håndtering av eksportpapirer (import og eksport) for utstyret
 • Forsendelse av utstyret til kjøper (lokale importkostnader, samt frakt og forsikring for kjøpers regning)
 • Betaling for utstyret direkte til selger før det hentes
 • Transport av utstyret (frakt og forsikring for kjøpers regning)

Kontakt Cervius Medical for ytterligere informasjon og en drøftelse av mulighetene for å oppnå best mulig pris for det brukte utstyret, eller hør mer om hvordan nytt eller lettere brukt utstyr eller reservedeler kan skaffes mest fordelaktig.

Cervius Medical benytter bl.a. internasjonale portaler og samarbeidspartnere for kjøp og salg av brukt medisinsk utstyr eller direkte kontakt til kjøpere og selgere avhengig av hvilken type utstyr.